Tsindrio eto raha haneho fitarainana

1 2 > manaraka >

Fananan-tany

Mitady Kolikoly

tamin'ny 2016-02-01, navoaka ny 2016-02-25

Tompoko, Zava-misy ao amin'ny sampan-draharahan'ny fananan-tany ao Avaradrano no hifampizarako androany, izay nangatahana "Certificat de situation juridique", izay efa napetraka ny faran'ny volana Novambra 2015; ary efa voaloa ny sarany: 2.000AR isaky ny Certificat.15 andro aty aoriana, mbola tsy vita, nandalo ny faran'ny volana Janoary 2016 teo, fa mbola tsy vita ihany hono, fa tsy ao ny Boky.Misy olona milaza fa mahavita ny taratasy amin'ny sarany 25.000AR, saingy tsy fantatra, na mpisoloko, na mpiasa ao..ka mba hitarainana sy hifampizarana. Misaotra anareo mialoha

Hamaky ny tohiny

Fananan-tany

fangalam-bola amin'ny certificat juridique

tamin'ny 2016-01-08, navoaka ny 2016-02-17

Efa ho iray volana aho no nampanao taratasy "certificat juridique" ao amin'ny sampan-draharaha mahakasika ny fananan-tany etsy Ankadindratombo By Pass.

Tamin'ny Volana Janoary aho no tonga teny, ary nilaza ireo tompon'andraikitra fa "raha tiana ho vita aloha ny taratasy tadiavina dia mandoa Ar 15 000 hatramin'ny Ar 25 000 ka arakaraky ny sandan'ny vola aloha no mampalaky ny fivoahan'ny taratasy".

Raha tsy mandoa izany kolikoly izany kosa, ka raha te-hanara-dalana dia miandry 15 andro vao mivoaka ny taratasy ilaina.

Olom-pirenena tsotra mandala ny fahamarinana aho tompoko ka nisafidy ny tsy hanome kolikoly, ka hiandry ny fahavitan'ny 15 andro.

Indrisy tompoko, fa na vita ary ilay 15 andro dia tsy mety havoakan'ireo "Mpiasam-panjakana sasantsasany" ao foana ny taratasiko na dia efa dila ary ny 15 andro, ary efa in-3 nivezivezy teny izahay. Niteny ankolaka aza ilay tompon'andraikitra fa ny hany fomba hivoahan'io taratasy io dia mila mandoa kolikoly. Izaho anefa tompoko efa nivelirano fa tsy hampanao kolikoly mandrakizay, ry zareo anefa toa mizirizry hoe "aloavy aloavy !" izaho anefa "tsy handoa tsy handoa !" Vokany, dia ho sanatria ve tompoko tsy ho azoko mandrakizay izany ny taratasiko satria izaho tsy handoa Kolikoly na oviana na oviana ?

Hamaky ny tohiny

Fitsarana

Kolikoly

tamin'ny 2016-01-20, navoaka ny 2016-02-25

Ho any lehiben'ny Fitsarana ato Menabe.

Fitarainana tompoko satria voafitaka ny havanay mitoetra ao Tanambao, ary voasazy noho ny fanararaotam-pahefana nataon'ny ao amin'ny fiadidiana ny tanana; azo avotsotra anefa io havanay io raha mifanaraka ara-bola,hono. Ka itarainana etoana izany

Hamaky ny tohiny

Mpitandro filaminana/Zandarmaria/Polisy

Fakana vola amin'ny tsy rariny

tamin'ny 2016-01-24, navoaka ny 2016-02-24

Mitodika any amin'ny Ministeran'ny Ati-tany,ny Procureur-n'ny Repoblika ao Morondava, ary ny solombavam-bahoaka ny antso ataoko, amin'ny fisamborana tsy an-drariny nataona zandary 1 izay nilaza fa misy omby maloto tao amiko.

Rehefa nosavana anefa ny kahier na omby dia tsy nahitana izany resaka maloto izany; na izany aza tsy navelany raha tsy nanome vola be. Nisy ny famoahana ny ombiko 9 an-tery izay nanaovany taratasy ihany koa; noho ireo malahelo ny tenako ka apetrako aminareo tompon'andraikitra ny hijery akaiky ity zava-mitranga ity.

Hamaky ny tohiny

Mpitandro filaminana/Zandarmaria/Polisy

Miaramila mitaky vola

tamin'ny , navoaka ny 2016-02-22

Ny Ministry ny Foloalin-dahy no anaovana antso.

Misy tompon'andraikitra miaramila iray eto Mandabe manao fanaparam-pahefana tsy an-drariny tahaka ny fakana vola be, ny fitondrana omby tsy misy passeport .Mitaky ny hamerenana ireo vola sy omby ny fokonolona.

Marihina fa isany miray tetika aminy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Kaominina eto aminay

Hamaky ny tohiny

Mpitandro filaminana/Zandarmaria/Polisy

Gendarme Manotra

tamin'ny 2016-02-15, navoaka ny 2016-02-19

Efa tena tsy rariny intsony ny ataon'ireto gendarme ao Mahitsy @ RN4 fa ny maraina be @ 5ora dia manotra eo ireo gendarme andiany voalohany ary miala eo ireo @ 7 ora maraina dia misolo hafa indray ary dia manotra ihany koa.

Rehefa mba tafaresaka tamin'ny iray tamin-dreo ny tenanay dia voalazan'ity gendarme ity fa  ny lehiben-dry zareo mihitsy no tsy manaiky fa tsy maintsy manenjika versement ho azy ka zay no mahatonga ny gendarme hiovaova @zay raha hafa indray ny eo dia tsy maintsy mandrotsaka 1000ar indray ny taxi brousse.

Tsy hanome ilay 1000ar ianao dia ahitany zavatra hitazonana ny papier foana ary dia mailaka ry zareo miteny oe fourriere. Raha mitondra gony misy entana na kesika voatabia ny fiara dia faingana ry zareo manakana maika haka ilay 1000ar, ary aza asiana vola eo anie ao anaty papier e! fa dia ahita ny sarin'i jakoba enao fa tsy afaka eo raha tsy 15.000ar no sady tanisainy eo daolo ty karazana lalana mba hamelezany anao.

Tsy ny taxi brousse ihany fa hatramin'ny BAJAJ sy ny mpivarokena ataon'io tompon'andraikitra io maita faisana avokoa.

Eo Mahitsy eo Bemandomba misy PR ary eo no tena manotra sy miovaova be anatin'ny andro iray.

Gendarme 3 ry zareo no tena manotra eo amin'io faritra io.

Hamaky ny tohiny
1 2 > manaraka >
Copyright 2009 Tia Tanindrazana