Tsindrio eto raha haneho fitarainana

< teo aloha < 1 2

Mpitandro filaminana/Zandarmaria/Polisy

Gendarme Manotra

tamin'ny 2016-02-15, navoaka ny 2016-02-19

Efa tena tsy rariny intsony ny ataon'ireto gendarme ao Mahitsy @ RN4 fa ny maraina be @ 5ora dia manotra eo ireo gendarme andiany voalohany ary miala eo ireo @ 7 ora maraina dia misolo hafa indray ary dia manotra ihany koa.

Rehefa mba tafaresaka tamin'ny iray tamin-dreo ny tenanay dia voalazan'ity gendarme ity fa  ny lehiben-dry zareo mihitsy no tsy manaiky fa tsy maintsy manenjika versement ho azy ka zay no mahatonga ny gendarme hiovaova @zay raha hafa indray ny eo dia tsy maintsy mandrotsaka 1000ar indray ny taxi brousse.

Tsy hanome ilay 1000ar ianao dia ahitany zavatra hitazonana ny papier foana ary dia mailaka ry zareo miteny oe fourriere. Raha mitondra gony misy entana na kesika voatabia ny fiara dia faingana ry zareo manakana maika haka ilay 1000ar, ary aza asiana vola eo anie ao anaty papier e! fa dia ahita ny sarin'i jakoba enao fa tsy afaka eo raha tsy 15.000ar no sady tanisainy eo daolo ty karazana lalana mba hamelezany anao.

Tsy ny taxi brousse ihany fa hatramin'ny BAJAJ sy ny mpivarokena ataon'io tompon'andraikitra io maita faisana avokoa.

Eo Mahitsy eo Bemandomba misy PR ary eo no tena manotra sy miovaova be anatin'ny andro iray.

Gendarme 3 ry zareo no tena manotra eo amin'io faritra io.

Hamaky ny tohiny

Sampan-draharaha itsinjaram-pahefana

Mitady Kolikoly

tamin'ny 2015-12-15, navoaka ny 2016-03-01

Tao ami'ny boriboritany iray teto andrenivohitra no, nitrangan'ity zavatra tantaraiko ity, nandritra ny fikarakarako taratasy momban'ny fisotroan-dronono, izay ilaina ny fanamarinana ny tsy niverenana nanambady,izay ny kaominina no mamoaka azy.Teo amin'ny copie de mariage no olana, satria tsy hita ilay izy,ary tsy azo soloina livret de Famille,hono, nony nivoaka anefa dia nisy nanaraka aho ary nilaza fa azo amboarina ihany raha mifanaraka, dia gaga ny tenako hoe inona no tena izy, azo atao sa tsia;tsy niditra tamin'izay dingana izay fa niezaka nitady an'ilay copie ihany,na dia nisy fahatarany aza vao vita; ka dia Hanairana ny mpitantana eny amin'ny boriboritany ihany izany.

Hamaky ny tohiny

Sampan-draharaha itsinjaram-pahefana

Fanararaotam-pahefana

tamin'ny 2016-01-21, navoaka ny 2016-02-26

Tompoko, Ity zavatra entiko ity dia niainako tamin'ny fanamboarana Passeport tamin'ny taona 2009, rehefa nandalo dingana samihafa dia tsy nahita olana, saingy teo amin'ny dingana farany , hivoahan'ilay passeport no nihantona, ny antony dia hoe tsy nandoa vola nihoatra tokony naloa ara-dalana.Tena talanjona ny tenako, ary tsy nanaiky hatramin'ny farany, ary dia niverimberina sy nijalijaly vao tafavoaka ilay taratasy. Ny tena nampalahelo ahy,dia voatendry tamin'ny toerana ambonimbony indray io olona io 6 taona taty aoriana,dia lasa ny saiko hoe: tsy misy fanadihadiana atao mihitsy ve ny fanendrena olona ambony eto amintsika. Misaotra tompoko

Hamaky ny tohiny

Sampan-draharaha itsinjaram-pahefana

Fanararaotam-pahefana

tamin'ny 2016-02-08, navoaka ny 2016-02-24

Antso ho an'i Ministeran'ny Ati-tany mba hijery akaiky ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra iray eto amin'ny Kaominina Ambanivohitry Mandabe, sy ny sekretera Jeneraliny; mba tsy ho tompon-trano mihono ianareo.

Misy tomon'andraikitra iray ao amin'io Kaominina io dia izy daholo no manapaka na ny karaman'ny mpiasa io,na ny fanasoniavana ny cahier-n'omby, na ny fakana ny Droit de Place ho an'ireo mivarotra amin'ny Trano Heva, miditra koa izy amin'ny lafiny fitantanam-bola.Tokon'ny hisy ny Audit amin'ity Kaominina ity.

Hamaky ny tohiny

Sampan-draharaha itsinjaram-pahefana

Fanovāna taratasin'omby

tamin'ny 2016-02-03, navoaka ny 2016-02-23

Tompoko
Tamin'ny 2013 dia nivarotra omby ny tenako ,izay voarakitra anaty kahier, ary ny délégué no mitazona azy; Taty aoriana nisy olona very omby ,tonga teto Mandabe hitady ny ombiny ,ary rehefa nojerena dia nisy fitovizana tamin'ilay tao anaty kahie. Nisy nanova ny daty nivarotako ny omby,izay lasa Duplicata tamin'ny 2016. Voasambotra noho izany ny tenako,ary misy ny fitakiana ara-bola. Aiza tompoko ny fiarovana ny zon'olombelona amin'izany.
Misaotra mialoha,
ny Mpitory

Hamaky ny tohiny

Sampan-draharaha itsinjaram-pahefana

Naka vola hijanonan'ny fampijaliana

tamin'ny 2016-01-03, navoaka ny 2016-02-23

Ho any Filohan'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Morondava ny fitarainako.

Ny 03 Janoary 2016 dia voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fahaverezan'omby ny tenako ary, rehefa voasambotry ny mpitandro ny filaminana dia sady voadaroka no nampijaliana.

Patron'omby iray no nividy ny tanimbariko an-tery, ary dia nanaiky tsy fidiny,raha tsy izany mbola hitohy ny fampijaliana.

Volabe no laniko tamin'ny fitsaboana ary mbola tsy sitrana tanteraka hatram'izao,ka hanaovako fitarainana mba hiverenanany fananako.

Misy ny Raiamandreny eto an-tanana niezaka ny handravina saingy tsy neken'izy ireo.Tafiditra ao anatin'io tompon'andraikitra 2 eto aminay. Mangataka fijerena akaiky io zava-mitranga ioMisaotra tompoko

Hamaky ny tohiny
< teo aloha < 1 2
Copyright 2009 Tia Tanindrazana